1. május 22. napjától hatályos

A Code Yachts Korlátolt Felelősségű Társaság, üzemelteti a https://codeyachts.com/ honlapot (a továbbiakban: „Honlap”). A Honlap használata során különösen az alábbi körökben merül fel személyes adatok kezelése:

 • A Honlapon elérhető chat modul (chatflow) használata.
 • Hírlevélre történő feliratkozás lehetősége.
 • A Honlap útján lehetőség van próbavitorlázásra történő jelentkezésre.
 • A Honlap útján lehetőség van potenciális értékesítő partnerek számára a kapcsolatfelvétel kezdeményezésére.
 • A Honlap útján lehetőség van általános kapcsolatfelvétel kezdeményezésére.
 • A Honlap általános használata, aminek során cookie-kat (sütiket) használunk.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Code Yachts Korlátolt Felelősségű Társaság, azaz az Adatkezelő Honlapján történő, annak működésével járó adatkezelésről az érintettek számára tájékoztatást és információkat nyújtson. Jelen tájékoztató a Honlap egészére és valamennyi aldomain-jére vonatkozik (ide nem értve a hírlevélre feliratkozást). Jelen tájékoztató nem terjed ki a Honlapon kívüli domaineken elérhető weboldalakra, függetlenül attól, hogy esetlegesen egy a Honlapon szereplő link útján jutott oda az érintett. A Honlapot használó természetes személyek személyes adatai kapcsán az Adatkezelő a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”); a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról; valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) betartásával jár el.  Adatkezelő az érintettek személyes adatait bizalmasan kezeli, azok védelméről gondoskodik, továbbá megteszi azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az egyéb adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő

Code Yachts Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Budai utca 14. fszt. 1., telefon: +36 20 244 7926, e-mail: office@codeyachts.com, a továbbiakban: „Adatkezelő”)

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama 

Az Adatkezelő nem végez profilalkotást.[1]

Adatkezelő nem kezel különleges adatokat.

 1. Chat modul
Adatkezeléshez kapcsolódó tevékenység 1.A Honlapon elérhető chat modul (chatflow) használata
ÉrintettAz Adatkezelő Honlapján elhelyezett chat modul-t (chatflow-t) használó természetes személyek.
A kezelt adatokE-mail cím
Adatkezelési célAmennyiben a chat modulban folytatott kommunikáció eredményeként külön, élő személy általi kapcsolatfelvétel válik szükségessé az Adatkezelő részéről, úgy az ezen e-mail cím útján történik.
Adatkezelés időtartamaAz adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának időpontja vagy, ha az érintett és az Adatkezelő közötti utolsó üzenetváltást követő 90 (kilencven) napon belül nem kerül sor újabb üzenetváltásra a felek között, úgy ezen időszak lejárta. (Amelyik korábbi.)
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bek. a) – az érintett hozzájárulása.

 

 1. Hírlevél

A hírlevéllel kapcsolatos adatvédelmi tárgyú tájékoztatás ezen a linken érhető el.

 1. Próbavitorlázás
Adatkezeléshez kapcsolódó tevékenység 3.Próbavitorlázás szervezése, az arra történő jelentkezések kezelése
ÉrintettAz Adatkezelő Honlapjának erre szolgáló felületén próbavitorlázásra jelentkező személyek.
A kezelt adatokAz érintett neve, telefonszáma és e-mail címe
Adatkezelési célAz Adatkezelő termékeinek kipróbálását célzó próbavitorlázások megszervezése a Honlapon elérhető HubSpot Meetings Module felületen, ahol az érintett a fenti személyes adatai megadásával időpontot foglalhat.
Adatkezelés időtartamaAz adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának időpontja vagy, ha az érintett és az Adatkezelő közötti utolsó üzenetváltást követő 90 (kilencven) napon belül nem kerül sor újabb üzenetváltásra a felek között, úgy ezen időszak lejárta. (Amelyik korábbi.)
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bek. a) – az érintett hozzájárulása.

 

 1. Kapcsolat potenciális értékesítő partnerekkel
Adatkezeléshez kapcsolódó tevékenység 4.Kapcsolatfelvétel kezdeményezése potenciális értékesítő partnerek által
ÉrintettA potenciális értékesítő partner (amennyiben természetes személy) vagy kapcsolattartója, amennyiben személyes adatot adnak meg.
A kezelt adatokAz érintett (vállalkozó vagy kapcsolattartó) neve, telefonszáma és e-mail címe.
Adatkezelési célAz adatkezelő a Honlapon lehetőséget biztosít arra, hogy potenciális értékesítő partnerei felvegyék vele a kapcsolatot. Az érintett felületen nem természetes személy vállalkozás adatain túl személyes adatok megadása is megtörténhet például egyéni vállalkozók, vagy vállalkozók kapcsolattartói tekintetében.
Adatkezelés időtartamaAz adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig vagy az érintett és az Adatkezelő közötti utolsó üzenetváltást követő 90 (kilencven) napon belül nem kerül sor újabb üzenetváltásra a felek között, úgy ezen időszak lejárta. (Amelyik korábbi.)
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bek. a) – az érintett hozzájárulása.

 

 1. Általános kapcsolatfelvétel
Adatkezeléshez kapcsolódó tevékenység 5.Kapcsolatfelvétel kezdeményezése az Adatkezelővel a Honlap útján (tárgyköri kötöttség nélkül)
ÉrintettA Honlap azon látogatója, aki a ’Kapcsolat’ menőpont alatti kitölthető űrlap útján elküldi adatait és üzenetét az Adatkezelőnek.
A kezelt adatokAz érintett neve, e-mail címe.
Adatkezelési célA Honlap ’Kapcsolat’ menőpontja útján az Adatkezelő részére megküldött üzenetek feldolgozása az Adatkezelő szervezetén belül, aminek keretében az üzenet és a feltett kérdés megvizsgálásra kerül, és amik alapján az Adatkezelő válaszol a megkeresésekre.
Adatkezelés időtartamaAz adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig vagy, ha az érintett és az Adatkezelő közötti utolsó üzenetváltást követő 90 (kilencven) napon belül nem kerül sor újabb üzenetváltásra a felek között, úgy ezen időszak lejárta. (Amelyik korábbi.)
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bek. a) – az érintett hozzájárulása.

 

 1. Cookie-k (sütik)[2]

Az Adatkezelő kétféle célból alkalmaz cookie-kat, az egyik fajtába tartoznak azok, amelyek az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, és ekként a Honlap működéséhez, használatához elengedhetetlenül szükségesek, a másik fajtába pedig azok, melyek nem ilyenek, hanem az egyes oldalak, aloldalak a hatékonyságát és eredményességét követik nyomon és értékelik, valamint a felhasználók (azaz az érintettek) Honlapon tanúsított magatartásáról tájékoztatják az Adatkezelőt (amit az Adatkezelő a Honlap fejlesztése és piackutatás céljára kíván felhasználni). Tájékoztatjuk, hogy mindkettő kategóriába tartozó cookie-k között vannak olyanok, amik személyes adatot kezelnek. A Honlapon az Adatkezelő egyaránt alkalmaz személyes adatokat kezelő és személyes adatokat nem kezelő cookie-kat. A kezelt személyes adatok köre elsődlegesen az érintett IP címét, a Honlapon folytatott aktivitását (kattintások, letöltések stb.), a tartózkodási helyét, böngészőjének és operációs rendszerének a típusát érinti. A kezelt személyes adatok érintettje a Honlap látogatója. A személyes adatok 90 napig kerülnek tárolásra.

Azokon funkciókon és a cookie-kon kívül, amelyek elengedhetetlenek a Honlap működéséhez és ezáltal az Adatkezelő szolgáltatása nyújtásának és a Honlap érintett általi használata biztosításának teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bek. b)), az Adatkezelő kizárólag abban az esetben alkalmaz cookie-kat, amennyiben az érintett ahhoz hozzájárult (GDPR 6. cikk (1) bek. a)). A cookie-k kezelésére vonatkozó, jelen tájékoztató alapján történt beállításait, hozzájárulását a honlapra lépve és azt követően a későbbiekben is bármikor módosíthatja a Honlapon szereplő „Privacy & Cookies Policy” gombra kattintva, majd a „Cookie Setting” gombra kattintva.

A böngészők lehetőséget adnak a cookie-beállítások általános megváltoztatására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ez megváltoztatható annak érdekében, hogy a beállítást követően megakadályozza az automatikus elfogadást.  Egyes népszerű böngészők beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome; Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Internet Explorer 10 ; Microsoft Edge

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

Az adatokhoz az Adatkezelő munkatársai, illetve a jelen Tájékoztatóban megnevezett további adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. Így például a jelen tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók a szolgáltatásnyújtás, az ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében megismerhetik a személyes adatokat.

Adattovábbítás

Az érintett adatai nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére, amennyiben azt jelen tájékoztató kifejezetten nem rögzíti. Harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás legfeljebb abban az esetben történik, ha előre tájékoztatást küldünk az esetleges címzettről és ezt követően az érintett ehhez előzetesen hozzájárul, vagy azt egyébként jogszabály írja elő. Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során a Tájékoztatóban megjelölt eseteket kivéve személyes adatokat nem továbbít harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a Honlap működtetése során igénybe veszi a HubSpot cégcsoport szolgáltatásait, aminek során a HubSpot Ireland Limited-del (cím: Ground Floor, Two Dockland Central Guild Street, Dublin 1, telefonszám: +353 1 5187500) áll szerződéses kapcsolatban, aki, tekintettel arra, hogy egyes, az Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatások (így a próbavitorlázás megszervezésére használt HubSpot Meetings Module) adatfeldolgozásnak minősülnek, adatfeldolgozónak minősül. Az Amerikai Egyesült Államokbeli székhelyű HubSpot, Inc. – a cégcsoport elsődleges szolgáltatásnyújtója – az EU-U.S. adatvédelmi pajzs részese, ekként megfelelő védelmi szintet biztosít, az adatok itt található szervereken kerülhetnek tárolásra. Az adatfeldolgozó a hozzá eljutó adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi. Az adatfeldolgozó is köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

Az Adatkezelő a rendelkezésére álló adatokat – ezek közül a személyes adatokat is – a OneDrive felhőszolgáltatást használva tárol, ennek megfelelőn a jelen adatvédelmi tájékoztató szerinti adatok is – legalább részben, az azokkal kapcsolatos belső feldolgozási műveletek során – feltöltésre kerülne e felhőbe (internetes tárhelyre). A OneDrive felhőszolgáltatás a Microsoft cégcsoport szolgáltatása, aminek során a Microsoft Ireland Operations Limited vállalattal (postai címe: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország; bejegyzett címe: 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írország) áll szerződéses kapcsolatban, aki, tekintettel arra, hogy egyes, az Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatások adatfeldolgozásnak minősülnek, adatfeldolgozónak minősül. Az adatfeldolgozó Amerikai Egyesült Államokbeli székhelyű kapcsolt vállalkozása Microsoft Corporation az EU-U.S. adatvédelmi pajzs részese, ekként megfelelő védelmi szintet biztosít, az adatok itt található szervereken kerülhetnek tárolásra. Az adatfeldolgozó a hozzá eljutó adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi. Az adatfeldolgozó is köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

A Honlap (a weboldal) a Versanus Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-738703; székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.) tárhélyen kerül tárolásra, működtetése, e cég az Adatkezelő részére web hosting szolgáltatást nyújt. Ennek során ezen adatfeldolgozó hozzáférhet a Honlap használatához kapcsolódóan kezelt személyes adatokhoz, így különösen az érintettek IP címéhez. Az adatfeldolgozó a hozzá eljutó adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi. Az adatfeldolgozó is köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

Adatbiztonsági intézkedések:   

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik felek figyelmét, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Az Adatkezelő általi adatkezelés során az adatfeldolgozók rendszereiben, így a OneDrive felhőszolgáltatás keretében, valamint a HubSpot rendszereiben tárolja a személyes adatokat, azzal, hogy innen az adatokat az Adatkezelő munkatársai esetileg hívják le azokat, amikor adatkezelési művelet szükséges.

Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adatokhoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést saját eszközei tekintetében: a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval és tűzfallal védett, azokon vírusírtó fut.

Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.  

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Az érintettek jogai

A fentiekben rögzített jogosultságokon túlmenően az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják a jelen Tájékoztató szerinti adatkezelés kapcsán:

A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzett vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, melynek értelmében kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A fentiek szerinti jogok az Adatkezelő megjelölt elérhetőségein keresztül gyakorolhatók.

Helyesbítés joga:

Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 3. megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
 4. a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
 5. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést[3]; vagy
 1. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez”) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen Tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal a kitétellel, hogy amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adatfeldolgozás  

Az Adatkezelő harmadik személy adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok 

 1. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával a szülő, mint érintett kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy – például fogyasztó – nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Kérjük, hogy a Kapcsolati Adatok címben meghatározott elérhetőségeinken haladéktalanul közölje velünk, ha tudomására jut, hogy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott személyes adatot az Adatkezelő rendelkezésére.

 Kapcsolati adatok

A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését kérjük juttassa el az office@codeyachts.com e-mail címre, illetve írásban a 8000 Székesfehérvár, Budai utca 14. fszt. 1. szám alatti címünkre vagy keressen minket telefonon a +36 20 244 7926 telefonszámon. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében – csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

Jogorvoslat

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu] bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet az arra való hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

 

 

 

[1] Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (pl. személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, egészségi állapothoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők) elemzésére vagy előrejelzésére használják.

[2] Olyan rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén (vagy egyéb eszközök, például mobiltelefonon). A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye, illetve, hogy a honlap tulajdonosát információkhoz juttassa. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: biztonsági azonosítás alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: tartós beállítások rögzítése), amelyek hosszabb ideig maradnak az Ön eszközén (ez függ az Ön eszközének, illetve böngészőjének beállításától is).

[3]A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott kezelését az érintett jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, melyek biztosítják különösen az adattakarékosság elvének betartását. Ezen intézkedések közé tartozhat az álnevesítés, amennyiben az említett célok ily módon megvalósíthatók. Amennyiben e célok megvalósíthatók az adatok oly módon történő további kezelése révén, amely nem vagy már nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a célokat ilyen módon kell megvalósítani.